Skip to main content

Zespół UNUM

Poznać

Jesteśmy grupą wysoko wykwalifikowanych prawników, którzy w interesie naszych Klientów połączyli swoje siły po to, aby rozwiązywać najbardziej skomplikowane kwestie prawne.

Oleg Harnyk

adwokat, partner zarządzajacy

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, prawie karnym oraz współpracy z agencjami rządowymi (GR).

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, prawie karnym oraz współpracy z agencjami rządowymi (GR)

 • Mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w Prokuraturze Generalnej Ukrainy i Narodowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy(odpowiednik CBA), rzetelnie broni interesy swoich klientów zarówno w Ukrainie, jak i za granicą.
 • Charakteryzuje się skrupulatnością w kształtowaniu taktyki i strategii obrony Klienta oraz szybkością i sprawnoscią ich realizacji.
 • Członek Rady Komitetu Ochrony Praw Adwokatów Ogólnoukrainskiego Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy.

Oleg Harnyk

Violleta Fedchyshyna

adwokat, partner

Jest doktorem nauk prawnych, doktorem nauk ekonomicznych
Prorektor Wyższej Szkoły Adwokackiej Krajowej Izby Adwokackiej Ukrainy

Jest doktorem nauk prawnych, doktorem nauk ekonomicznych

Prorektor Wyższej Szkoły Adwokackiej Krajowej Izby Adwokackiej Ukrainy

Przewodnicząca Komitetu ds. zabezpieczenia ekspertami działalnosci adwokackiej przy Krajowym Stowarzyszeniu Adwokatów Ukrainy

Jest autorem ponad 80 prac naukowych na temat problemów przestępstw gospodarczych, wykorzystania biegłych sądowych w postępowaniu karnym Ukrainy, rozwiązywania problemów biegłych sądowych w zakresie ekspertyz gospodarczych.

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy i obronie interesów z zakresu prawa handlowego i przedsiębiorczości w różnych formach wymiaru sprawiedliwości.

W szczególności, w następujących kwestiach:

 • obrona praw i interesów w zakresie działalności gospodarczej;
 • kompletność i poprawność podstawy opodatkowania osób prawnych i osób fizycznych, odwołania od zawiadomień i decyzji podatkowych; uniknięcie opodatkowania;
 • kontrola finansowaprzez państwo i nadużycia na szkodę budżetu;
 • zapobieganie stratom z działalności gospodarczej;
 • przestrzeganie przepisów dewizowych, w sporach celnych;
 • przestrzeganie procedury kontroli walutowej i działań antydumpingowych;
 • przestrzeganie prawa antymonopolowego;
 • operacje w sektorze bankowym i finansowym oraz transakcje kredytowe;
 • nielegalne wzbogacenie;
 • rozwiązywanie sporów korporacyjnych.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie praktyczne jako ekonomista, pracę bieglego sądowego z uprawnieniami do przeprowadzania badań kryminalistycznych w specjalnościach: „Badania z zakresu rachunkowości, rachunkowości podatkowej i sprawozdawczości finansowej”, „Badanie dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw i organizacji” „Badanie transakcji finansowych i kredytowych” umiejętnie optymizuje:

 • przygotowanie do inspekcji;
 • algorytm odwołań od wyników kontroli działalności gospodarczej z wykorzystaniem dokumentów pierwotnych i rejestrów księgowych;
 • procedurę gromadzenia dowodów;
 • sposoby zapobiegania ryzyku ścigania za przestępstwa finansowe.

Віоллета Федчишина

Halyna Boryak

adwokat, partner

w 2010 r. ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Doświadczenie w zawodzie ponad 11 lat

Praktyka adwokacka - 4 lat

w 2010 r. ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskała pełne wyższe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa i uzyskała kwalifikacje prawnika.

W 2016 roku otrzymała zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu adwokata w Kijowie i zajmuje się sprawami cywilnymi, handlowymi i administracyjnymi. Jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu prawa zobowiazań.

Галина Боряк

Nonna Nadych

adwokat

Doświadczenie w zawodzie ponad 16 lat
Praktyka adwokacka - 11 lat

Doświadczenie w zawodzie ponad 16 lat

Praktyka adwokacka - 11 lat

Praktykujący prawnik w zakresie prawa karnego, cywilnego, korporacyjnego.

Do 2015 roku reprezentowała interesy Klientów w sprawach cywilnych, administracyjnych, handlowych i administracyjnych.

Od 2016 roku zmieniła specjalizację, i zajmuje się obroną praw klientów w postępowaniach karnych.

Przez lata swojej aktywności zawodowej zdobyła pozytywne doświadczenie i praktykę obrony w postępowaniach karnych różnych kategorii, wielokrotnie uczestniczyła w głośnych sprawach.

Obecnie jednym z głównych obszarów działalności jest świadczenie pomocy prawnej osobom ściganym za przestępstwa gospodarcze i korupcją.
Нонна Надіч

Anatolij Fedchyshyn

adwokat

Praktyczne doświadczenie w ekspertyzach kryminalistycznych z zakresu inżynierii kryminalistycznej oraz bezpieczeństwa życia

Praktyczne doświadczenie w ekspertyzach kryminalistycznych z zakresu inżynierii kryminalistycznej ( wypadki drogowe) oraz bezpieczeństwa życia (wypadki, przepisy techniczne, wyposażenie techniczne etc.).

Świadczy pomoc prawną w następujących kategoriach spraw:

 • wypadki drogowe (wypadki);
 • ochrona pracy i ochrona życia ludzkiego;
 • ochrona interesów korporacyjnych;
 • ochrona praw własności intelektualnej;
 • spory finansowe i kredytowe w zakresie budownictwa;
 • spory z zakresu zagranicznej działalności spółek;
 • dokumenty migracyjne;
 • obrona interesów obywateli w zakresie emerytur i innych ubezpieczeń społecznych.

Jest wykładowcą zaawansowanych kursów szkoleniowych dla prawników Wyższej Szkoły Adwokackiej Krajowej przy Izbie Adwokackiej Ukrainy.
Анатолій Федчишин

Rusłan Worony

adwokat

Doświadczenie w zawodzie 7 lat
Praktyka adwokacka 2 lata

Doświadczenie w zawodzie ponad 7 lat

Praktyka adwokacka - 2 lata

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Lotniczej w 2013 roku z zakresu prawa.

W 2019 roku został adwokatem.

Specjalizuje się w prawie spółek i rejestracji organizacji non-profit.
Руслан Вороний

Dlaczego my?

Ponieważ ustawodawstwo krajowe to de facto nie solidne tomy kodów na półce z książkami, ale ogromny wachlarz informacji, które są codziennie zmieniane.

Praktyka stosowania ustawodawstwa krajowego zmienia się jeszcze częściej niż ma to miejsce i często jest wewnętrznie sprzeczna. Możesz jednak na nas liczyć.

Nasza wiedza i umiejętności, nasze doświadczenie poprowadzą Cię przez te niepewności do lepszej przyszłości.

Znamy i kochamy ten biznes, ale dla nas ważny jest nie tyle proces, co oczekiwany efekt naszej wspólnej pracy: wspólnie z Wami osiągamy dobro dla Ciebie.

Nasze rozwiązanie Twojego problemu może być inne niż wcześniej myślałeś, ale nasze głębsze zrozumienie prawnego związku przyczynowego pozwoli nam zaoferować lepsze rozwiązanie.

Tutaj zaczyna się rozwiązanie Twojego problemu

Zapytaj nasZapytaj nas

Kancelaria Prawna «UNUM»

Telefon:
+48 514 690 651

E-mail:
unum@unum.ua