Skip to main content

Kancelaria Prawna «UNUM»

Witamy na naszej stronie internetowej. Rozwiązanie Państwa problemu zaczyna się tutaj.

Kancelaria «UNUM»

(spółka partnerska) świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz klientow ukraińskich i zagranicznych, w szczególności polskich podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych z różnych dziedzin prawa.

Wysoki poziom profesjonalizmu prawników Kancelarii Adwokackiej „UNUM” to efekt wieloletniego doświadczenia praktycznego połączonego z ciągłym podnoszeniem ich kwalifikacji. Wszystko to gwarantuje wysoko profesjonalną reprezentację interesów klienta. Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzonych sprawach i skrupulatność naszych adwokatów. Klientom biznesowym proponujemy również wyspecjalizowane usługi prawne – coś, czego nie posiadają w swojej ofercie pozostałe kancelarie prawnicze.

Odnoszą znaczne sukcesy, korzystając z naszych usług, ponieważ ustawodawstwo ukraińskie to tak naprawdę nie solidne tomy kodów na półce z książkami, tylko ogromna ilość informacji, która jest codziennie zmieniane

Praktyka stosowania ustawodawstwa w Ukrainie zmienia się jeszcze częściej niż w Polsce i często, jest wewnętrznie sprzeczna. Nasza wiedza i umiejętności, nasze doświadczenie – pozwalaja skutecznie rozwiązywac problemy klientów.

Wszystkich okoliczności sprawy, stosując indywidualne podejście, rozmawiamy z Klientem i wspólnie decydujemy o strategii, taktyce i kompleksowym algorytmie obrony.

Prawnicy Kancelarii „UNUM” posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych na wszystkich etapach postępowania w Sądach każdej instancji. W oparciu o powyzsze zasady, nasza Kancelacja jest w stanie zaoferować usługi prawne i adwokackie, sposób ich wykonania, a także formę rozliczenia wynagrodzenia, maksymalnie odpowiadające Państwa wymaganiom.

Rozwiązać problemy prawne w Ukrainie – doświadczeni prawnicy kancelarii „UNUM” są do dyspozycji, oferując szeroki wachlarz porad prawnych i sposób indywidualnego dostosowania do potrzeb klientów.

Prawnicy Kancelarii „UNUM” zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem najskuteczniejszych strategii prawnych działając w interesie Klienta.

Specjalizujemy się i oferujemy nasze usługi prawne w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne;

Prawo handlowe;

Prawo kryminalne;

Prawo administracyjne;

Prawo antydumpingowe;

Prawo antykorupcyjne;

Prawo antymonopolowe;

Prawo bankowe;

Prawo celne;

Prawo podatkowe;

Prawo rodzinne;

Prawo pracy.

Prowadzenie zastępstwa procesowego Klienta

przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Antykorupcyjnym, organami władzy wykonawczej oraz organami administracji publicznej, świadcząc usługi prawne przy zawieraniu umów, wsparcie we wszystkich stadia ch postępowania, zapewnia każdemu klientowi odpowiednią obronę jego praw i interesów.

Oraz w następujących kwestiach:

 • Obsluga prawna podmiotow gospodarczych;
 • Obsługa prawna projektów inwestycyjnych, Legal Due Diligence w Ukrainie;
 • Wsparcie prawne projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego( PPP) w Ukrainie;
 • Interakcja z ukraińskimi organami państwowymi (GR);
 • Prywatyzacja majątku Skarbu Panstwa, komercjalizacja i prywatyzacja mienia komunalnego;
 • Mamy doswiadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu kontraktow na roboty budowlane, przy uwzględnieniu zapisów FIDIC;
 • Pomoc w wydawaniu zezwoleń na pobyt czasowy i stał y w Ukrainie;
 • Ochrona pracy i zabezpieczenie aktywnosci zyciowej;
 • Wypadki drogowe;
 • Utracone korzyści;
 • Ocena i analiza ryzyka prawnego etc.

W szczególności, obrona w postępowaniu karnym obejmuje:

 • wszystkie etapy postępowania karnego – od wszczęcia postępowania karnego, czynności dochodzeniowo-śledczych: przeszukania, przesłuchania, po przygotowywanie wniosków, wniosków o podalsze czynności w sądzie, po czynności dokonywane w postępowaniu sądowym, postępowaniu egzekucyjnym;
 • przygotowywanie niezbędnych oświadczeń, wniosków i skarg do celów dowodowych;
 • inicjowanie powoływania i oceny opinii biegłych sądowych;
 • obrona i reprezentacja podejrzanego i oskarżonego na etapie postępowania przygotowawczego i rozpatrzenia sprawy w instancjach sądowych, apelacyjnych i kasacyjnych
 • ochrona przed ekstradycją przez władze ukraińskie do właściwych władz
  inne stany (ekstradycje);
 • konsultacje z zakresu prawa karnego i postępowania egzekucyjnego.

W podatkach:

 • propozycje optymizacji podatkowych aspektów transakcji dokonywanych przez Klienta;
 • omówienie różnych aspektów systemu opodatkowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem wprowadzanych zmian;
 • przedstawienie optymalnych prawnie, opłacalnych i bezpiecznych dla podmiotu gospodarczego metod obliczania wszystkich podatków. Znaczące wsparcie dotyczy głównie podatku VAT, składek na ZUS, a także innych wieloaspektowych zagadnień prawnych w zakresie opodatkowania i funkcjonowania spółek prawa handlowego;
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania licencji, koncesji i zezwoleń;
 • optymalizacja podatkowa

W prawie cywilnym i rodzinnym:

 • udzielanie pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania cywilnego
  1. rozwód
  2. alimenty
  3. podział majątku
  4. dziedziczenie
  5. windykacje długów
  6. ochronie praw własności
 • Spory z bankami
 • Spory wynikające z transakcji etc.

Z zakresu prawa pracy:

 • reprezentacja w sporach z pracownikami i pracodawcami,
 • przygotowanie dokumentów do uzyskania zezwolenia na pracę dla nierezydentów,
 • przygotowanie dokumentów migracyjnych.

W prawie handlowym:

 • opracowywanie umów o dowolnym poziomie złożoności;
 • sporządzanie wniosków i porozumień ugodowych;
 • udzielanie pomocy prawnej w sporach sądowych.
Kancelaria „UNUM” koncentruje się na zagadnieniach prawnych, sporządzaniu umów, doradztwie, reprezentacji przed sądami oraz specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług pomocy prawnej w różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz w różnych obszarach działalności:

Budownictwo;

Rolnictwo;

Budowa dróg;

Energetyka;

Prowadzenie operacji z nieruchomościami gruntowymi i innymi nieruchomościami;

Ochrona środowiska;

Prywatyzacja majątku Skarbu Państwa i komunalnego.

Prawnicy

Jesteśmy grupą wysoko wykwalifikowanych prawników, którzy w interesie naszych Klientów połączyli swoje siły po to, aby rozwiązywać najbardziej skomplikowane kwestie prawne. Doskonale znamy się na tym, co robimy, dla nas ważny jest nie tyle proces, co oczekiwany efekt naszej wspólnej pracy: wspólnie z Państwem osiągamy sukces.

Możecie Państwo na nas liczyć. Nasza wiedza i umiejętności, nasze doświadczenie poprowadzą Państwo przez niepewności do lepszej przyszłości. Nasze rozwiązanie problemu może być inne niż można bylo oczekiwać, ale nasze głębsze rozumienie związku przyczynowego-skutkowego pozwoli nam zaoferować barzdziej skuteczne rozwiązanie.

Nasz Zespół

Oleg Harnyk

adwokat, partner zarządzajacy

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, prawie karnym oraz współpracy z agencjami rządowymi (GR)

Violleta Fedchyshyna

adwokat, partner

Jest doktorem nauk prawnych, doktorem nauk ekonomicznych

Halyna Boryak

adwokat, partner

Doświadczenie w zawodzie ponad 11 lat
Praktyka adwokacka - 4 lat

Nasze wartości i zasady

Zasada №

01 UCZCIWOŚĆ

Bądź uczciwy i rzetelny w swoich działaniach. Wypełniamy nasze zobowiązania i ponosimy odpowiedzialność za nasze działania, porażki i sukcesy.

Zasada №

02 KONCENTRUJEMY SIĘ NA POTRZEBACH KLIENTA

W pełni zrozumieć wymagania i cele naszych klientów, świadczenie naszych usług zapewnia maksymalną poufność.

Zasada №

03 SKURPULATNOŚĆ

Nawet mając minimum informacji, uzyskaj najwięcej danych do obiektywnej oceny, skutecznego podejmowania decyzji i działania.

Zasada №

04 KREATYWNOŚĆ

Szukaj niestandardowych podejść w budowaniu taktyk i strategii obrony Klienta.

Zasada №

05 WSPÓŁPRACA

Szukaj, dziel się i szanuj różne opinie oraz pracuj w zespole z naszymi kolegami, klientami i partnerami zewnętrznymi.

Zasada №

06 DOSKONAŁOŚĆ

Dbaj o szczegóły. Nieustannie dąż do osiągania pozytynych wyników we wszystkim, co robisz.

Informacje zwrotne na temat naszej pracy

Rzadko zostawiam recenzje, ale nie mogłem się powstrzymać od pisania tutaj. Doradzał mi Boryak Halyna, bardzo kompetentny prawnik, który bardzo jasno odpowiedział na wszystkie moje pytania i co najważniejsze doprowadził moją trudną sprawę do pożądanego rezultatu. Niezmierzona wdzięczność.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Dlaczego «UNUM»?

Możemy obiecać zrobić to, co możemy i to, co obiecaliśmy – zrobimy to. Twoja lepsza przyszłość -to nasza praca. Wygramy te papierowe wojny.

W jakich okolicznościach możemy pomóc?

Nasza pomoc jest możliwa, jeśli:

– Osoby fizyczne lub prawne;
– Jest zamiar udać się do sądu lub innych agencji rządowych w celu ochrony swoich praw;
– Jesteście już stroną w procesie;
– Musicie odwołać się od orzeczenia sądu w sprawie apelacji lub kasacji;
– planujecie zweryfikować decyzję sądu na podstawie nowo odkrytych okoliczności;
– Chcesz wystąpić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Co powinienem zrobić, gdy funkcjonariusze organów ścigania zadzwonią do mnie i zaproponują „przyjść i porozmawiać”?

Nawet jeśli masz pewność, że takie spotkanie to tylko drobiazg, który nie zajmie dużo czasu, nie powinieneś brać takich słów za pewnosc. Często takie rozmowy ze śledczymi i detektywami i pod nieobecność prawnika prowadzą do poważnych problemów. Nawet jeśli jesteś całkowicie przekonany o swojej słuszności i legalności swoich działań – zadzwoń do prawnika i nie spotykaj się bez niego z organami ścigania. Zaoszczędzi to wielu kłopotów. Możesz się z nami skontaktować, a my z przyjemnością omówimy Twoją sytuację bez żadnych zobowiązań z Twojej strony.

Jaki jest koszt naszych usług?

Trudno z góry przewidzieć. Koszt naszych usług ustalany jest indywidualnie. Ponadto zdarzają się przypadki, w których działamy pro bono, chroniąc prawnie uzasadnione interesy osób, które nie są w stanie nieodpłatnie opłacić takiej pracy.

Kto pracuje w kancelarii adwokackiej „UNUM”?

Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia to super profesjonaliści. Wszyscy jesteśmy członkami Krajowej Izby Adwokackiej Ukrainy, a niektórzy z nas należą do kierownictwa Krajowej Izby Adwokackiej i będą ściśle przestrzegać Zasad Etyki Adwokackiej.

Skąd mam wiedzieć, który prawnik z kancelarii jest dla mnie najlepszy?

Nasz zespół liderów Izby Adwokackiej UNUM ustali, który prawnik może najlepiej reprezentować w Twojej sprawie. Być może najlepiej będzie, jeśli więcej aniż jeden prawnik zajmie się wszystkimi Twoimi kwestiami prawnymi. Jeden prawnik będzie odpowiedzialny za całościowy przebieg sprawy, ale od czasu do czasu inny prawnik może pełnić w niej pewne obowiązki. A jeśli Twoją sprawą zarządza inny prawnik naszej firmy – „Twój prawnik” nadal będzie Twoim prawnikiem. To kolejny znak, że robimy wszystko, co możliwe, aby jak najbardziej profesjonalnie i skutecznie rozwiązać Twoją sprawę.

W jaki sposób zostanę poinformowany o postępach w mojej sprawie?

Dostrzegamy znaczenie komunikacji i transparentności w relacjach pomiędzy prawnikiem a klientem. Aby obniżyć koszty naszych usług przy jednoczesnej maksymalizacji komunikacji, poinformujemy Cię, gdy wydarzy się coś ważnego i odpowiemy na Twoje pytania w rozsądnym czasie. Poinformujemy również, kiedy wymagana będzie Twoja obecność w naszym biurze, sądzie lub innej instytucji.

Tutaj zaczyna się rozwiązanie Twojego problemu

Zapytaj nasZapytaj nas

Kancelaria Prawna «UNUM»

Telefon:
+48 514 690 651

E-mail:
unum@unum.ua